Terapeuta Integracji Sensorycznej, Pedagog

terapeuta integracji sensorycznej

Ewelina Jankowska
Terapeuta Integracji Sensorycznej

Ukończyłam studia magisterskie z zakresu rewalidacji i edukacji przedszkolnej; ukończyłam studia podyplomowe z terapii i diagnozy dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. Na co dzień pracuję z dziećmi w szkole podstawowej w Ursusie. Stale rozwijam swoje kompetencje.

wybrane kursy i szkolenia, które ukończyłam:

 • Szkolenie Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I, II stopnia- terapeuta ręki
 • Kurs kwalifikacyjny Metody Johansena IAS Indywidualna Stymulacja Słuchu, przeprowadzone przez Centrum Wspierania Rozwoju
 • Warsztat Integracja Bilateralna-program szkolny
 • Szkolenie Autyzm- potrafię rozpoznać
 • Kurs doskonalący: “Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem, z uwzględnieniem Zespołu Aspergera, na różnych etapach edukacyjnych”
 • Warsztat metodyczny: “Praca z dzieckiem nad spektaklem jako uzupełnienie procesu wychowawczo-dydaktycznego”
 • Kurs doskonalący: „Diagnoza pedagogiczna. Analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole”
 • Warsztaty edukacyjne: „Jak skutecznie komunikować się z dzieckiem?”
 • Szkolenie: „Metoda ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne”
 • Kurs I stopnia języka migowego dla nauczycieli
 • Kurs I, II stopnia Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona

Pedagog mgr Ewelina Jankowska

Terapeuta SI warszawa Ursus