Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej: https://rehasanka.pl
Adres podmiotu leczniczego: Centrum Rehabilitacji Rehasanka ul.Władysława Bełzy 3, 02-495 Warszawa Ursus
Podmiot leczniczy jest własnością firmy YTY Mariusz Syty ul. Willowa 16, 05-800 Pruszków
NIP 921-18-86-459
REGON 38344855400015

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w firmie Centrum Rehabilitacji Rehasanka ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Podstawy prawne przetwarzania przez nas danych osobowych

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

 • umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
 • prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim usług własnych
 • administratora danych (w tym profilowaniu) oraz dochodzeniu roszczeń, a także zapewnieniabezpieczeństwa osób i mienia,
 • przepisy prawa,
 • Twoja zgoda.

Administracja danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest wyżej wspomniana firma YTY Mariusz Syty NIP 921-18-86-459

Inspektor Ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: Centrum Rehabilitacji Rehasanka  ul.Władysława Bełzy 3, 02-495 Warszawa Ursus
przez e-mail: kontakt@rehasanka.pl

Dane osobowe

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • objęcia umową na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
 • świadczyć i zarządzać udzielaniem usług medycznych,
 • objęcia umową na użyczenie sprzętu medycznego oraz sprzedaży produktów medycznych,
 • marketingu bezpośredni usług własnych administratora danych (w tym profilowaniu),
 • marketingu usług przez inne podmioty współpracujące o ile zostanie wyrażona zgoda,
 • rozliczeń finansowych i windykacji,
 • obsługi reklamacyjna,
 • archiwizacji i statystyki,
 • objęcie umową na wynajem, użyczenie lub sprzedaż sprzętu medycznego,
 • prowadzenie badań naukowych.

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację –w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo wycofania zgody,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji praw znajdziesz TUTAJ

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane zbierane przez nas automatycznie

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Państwa aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.

Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Serwery, na których przechowywane są dane osobowe są własnością firmy Centrum Rehabilitacji Rehasanka i są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Wykorzystywanie ciasteczek (cookies)

Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji.

W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

Zabezpieczanie danych osobowych

Firma Centrum Rehabilitacji Rehasanka stosuje adekwatne środki organizacyjne i techniczne mające zabezpieczyć przetwarzane dane. Firma Centrum Rehabilitacji Rehasanka dokłada wszelkich starań by stosowane środki w jak najlepszy sposób zabezpieczały dane osobowe i prywatność osób, których dane dotyczą. Dobór stosowanych środków wynika z przeprowadzonej przez firmę Centrum Rehabilitacji Rehasanka analizy ryzyka i oceny skutków przetwarzania.

Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim:

Firma Centrum Rehabilitacji Rehasanka będzie przekazywać Twoje dane osobowe:

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 • podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez Ciebie.

Firmy Centrum Rehabilitacji Rehasanka zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.