czuję ból barku

Bark jest najbardziej ruchomym stawem w ciele, a jego problemy z tkankami miękkimi obejmują zapalenie kaletki, zamrożone ramię, uderzenie barkiem i uszkodzenie mankietu rotatora.