sala treningowa

regulamin

 1. Do korzystania z sali treningowej uprawnione są wyłącznie osoby,
  które:
 •  ukończyły 18 lat lub przedstawiły pisemne zezwolenie opiekunów prawnych,
 • przed przystąpieniem do pierwszych zajęć skonsultowały się z lekarzem i nie mają przeciwwskazań do wykonania ćwiczeń fizycznych,
 • stawiły się w Centrum Treningowym zgodnie z terminem ustalonym w Recepcji,
 • pisemnie potwierdziły zapoznanie się z Regulaminem i uregulowały należne płatności w Recepcji.
 1. Osoby poniżej 16. roku życia powinny stawić się na ćwiczenia wraz z rodzicem/ opiekunem prawnym. W przypadku osób w wieku 16-18 lat konieczne jest okazanie w Recepcji podczas pierwszej wizyty pisemnego zezwolenia rodzica/opiekuna prawnego na udział w rehabilitacji.
 2. Ćwiczący może przebywać w sali ćwiczeń i korzystać z jej wyposażenia wyłącznie pod nadzorem osobistego trenera lub osoby wyznaczonej przez trenera.
 3. Osoby z problemami zdrowotnymi powinny powiadomić o nich swojego trenera osobistego przed
  przystąpieniem do ćwiczeń. Trener, mając na względzie zdrowie ćwiczącego, może odmówić mu prawa do rozpoczęcie lub kontynuowania zajęć. W takim przypadku ćwiczący ma prawo skorzystać z wykupionego treningu w innym terminie.
 4. Przychodnia Rehasanka nie ponosi odpowiedzialności za urazy i inne następstwa zdrowotne powstałe w wyniku wykonania ćwiczeń niezgodnie z zaleceniami trenera osobistego lub będące konsekwencją problemów zdrowotnych nie ujawnionych wcześniej lekarzowi lub trenerowi osobistemu.
 5. Ćwiczący powinien posiadać ręcznik i strój sportowy (w tym obuwie na zmianę)
 6. Ćwiczący ma prawo do korzystania z szatni (koedukacyjnej) i sanitariów Centrum Treningowego.
 7. Przychodnia Rehasanka nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione w sali ćwiczeń lub w szatni.
 8. Ćwiczący zobowiązany jest dbać o porządek, stan urządzeń do ćwiczeń i innego sprzętu dostępnego w sali ćwiczeń.
 9. Wszystkie urządzenia do ćwiczeń powinny być wykorzystane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. Osoby niszczące urządzenia do ćwiczeń i inny sprzęt ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody
 10. Osoby naruszające porządek lub przepisy Regulaminu mogą zostać usunięte z sali ćwiczeń.

Warszawa Ursus 02.01.2019