Diagnoza Integracji Sensorycznej warszawa

Diagnoza Integracji Sensorycznej warszawa

Diagnoza SI czyli diagnoza sensoryczna

W przypadku podejrzenia zaburzeń integracji sensorycznej u dziecka niewątpliwie ważne jest jak najszybsze wykonanie badania i postawienie właściwej diagnozy. Po serii kilku spotkań diagnostycznych, terapeuta SI przygotowuje szczegółowy opis problemów dziecka i plan terapii. Ważną kwestią jest wybór odpowiedniego terapeuty, który posiada wymagany certyfikat, niezbędny do wykonywania diagnozy SI.

Na czym polega diagnoza SI

Przede wszystkim polega na przeprowadzeniu wywiadu z rodzicami, obserwacji dziecka podczas  spontanicznej i kierowanej zabawy, a także  w przypadku dzieci powyżej 4 roku życia  specjalistycznych testów.

Ważnym aspektem jest fakt, że pełna diagnoza Oceny Dojrzałości Procesów Sensorycznych obejmuje 2-3 spotkania, 120 minut u najmłodszych, lub 180 minut u starszych dzieci. Natomiast długość diagnozy określa terapeuta, gdyż zależy ona od wielu czynników w trakcie jej trwania.

Diagnoza składa się z kilku części:

 • diagnoza SI warszawa ursus

  diagnoza SI warszawa ursus

  Szczegółowy Wywiad z Rodzicem (Oczywiście z pewnością najlepszym rozwiązaniem byłaby obecność obojga rodziców) – Terapeuta zadaje pytania związane z przebiegiem ciąży, szczegółowym rozwojem dziecka w pierwszym roku życia, przebiegiem chorób, bieżącymi trudnościami i problemami dziecka itp.

 • Kwestionariusz Sensomotorycznego Rozwoju Dziecka – Rodzice proszeni są o odpowiedź w formie pytań zamkniętych (odpowiedź tak lub nie) na wiele pytań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem dziecka.
 • Obserwacja Kliniczna – Szereg zadań, o których wykonanie jest proszone dziecko, w celu wykluczenia lub potwierdzenia trudności z obszaru związanego z SI (np. reakcje równoważne, posturalne, koordynację, planowanie motoryczne i wiele innych)
 • Obserwacja swobodnej i ukierunkowanej zabawy – Dla wyjaśnienia na podstawie obserwacji swobodnej zabawy doświadczony terapeuta wyciągnie szereg diagnostycznych wniosków dotyczących funkcjonowania dziecka.
 • Na koniec przekazanie pisemnej diagnozy SI i omówienie jej z rodzicami –  Jest to ostatnie spotkanie (najlepiej bez udziału dziecka) na którym otrzymujecie Państwo pisemną diagnozę SI, w rezultacie której dziecko jest uprawnione do skorzystania z Terapii SI na terenie całego kraju, wraz z zaleceniami terapeutycznymi oraz szczegółowe omówienie diagnozy SI.

Objawy u dziecka  które mogą wskazywać na potrzebę wykonania diagnozy SI

 • diagnoza sensoryczna warszawa ursus

  diagnoza sensoryczna warszawa ursus

  Opóźnienie rozwoju mowy

 • Nadmierna reakcja na hałasy
 • Nie lubi mycia włosów
 • Nie toleruje wszystkich lub części ubrań
 • Zaburzenia jedzenia, wybiórczość konsystencji
 • Obniżona lub wzmożona reakcja na ból lub temperaturę
 • Zaburzona koncentracja
 • Nadruchliwość – nadmierne bieganie, wiercenie się
 • Niechęć do podejmowania aktywności fizycznej, szybkie męczenie się
 • Niezborność ruchów, często potyka się lub przewraca, nie potrafi rzucać i łapać piłkę
 • Nie lubi się huśtać lub robiłoby to bez przerwy
 • Problem z czynnościami manualnymi jak używanie nożyczek, rysowanie, zapinanie guzików, suwaka
 • Reakcja na bodźce poprzez agresywne zachowanie, wycofanie, strach lub częsty płacz
 • Nadmierne dotykanie przedmiotów lub unikanie dotykania różnych powierzchni, jedzenia
 • Wkładanie palców do buzi, obgryzanie paznokci
 • Nie wykazuje zainteresowania obecnością rówieśników
 • Niska samoocena
 • Nadpobudliwość emocjonalna
 • Trudności w rozróżnianiu stron, poczuciu kierunku
 • Problemy z pisaniem, czytaniem, rysowaniem
 • Problemy w czynnościach codziennych, samoobsługi
 • U mniejszych nawet rocznych dzieci mogą być problemy z ograniczonym repertuarem żywieniowym, nietolerancją zabiegów pielęgnacyjnych (obcinanie włosów, paznokci, kremowanie, mycie zębów), trudności w zasypianiu, płaczliwość.

Bezsprzeczne czynniki ryzyka

 • Palenie papierosów przez matkę, spożywanie alkoholu, zażywanie środków psychostymulujących np. kokaina, amfetamina, niektóre leki przyjmowane w okresie ciąży,
 • Zagrożona ciąża,
 • Długotrwałe unieruchomienie podczas ciąży,
 • Choroby zakaźne podczas ciąży,
 • Ciąża mnoga,
 • Przedwczesny poród,
 • Cesarskie cięcie,
 • Hipoksja okołoporodowa, która prowadzi do niedotlenienia narządów, w tym również mózgu,
 • Zamartwica urodzeniowa,
 • Długie pobyty w szpitalu,
 • Czynniki środowiskowe,
 • Uwarunkowania kulturowe,
 • Bardzo ograniczona interakcja z rówieśnikami,

Obecnie uważa się, że problem zaburzeń SI może dotyczyć około 20 % dzieci.