Rehabilitacja dzieci z porażeniem mózgowym

Rehabilitacja dzieci z porażeniem mózgowym

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) jest najczęściej występującym zespołem neurologicznych. Porażenie mózgowe (MPD) zbiorczo oznacza grupę zaburzeń neurologicznych, które wpływają na ruch i koordynację. Choroba jest spowodowana  uszkodzeniem mózgu lub nieprawidłowościami w rozwoju mózgu przed, w trakcie lub po urodzeniu.

Fizjoterapia jest ważna dla wspierania osób z MPD i radzenia sobie z objawami MPD związanymi z ruchem, postawą i równowagą. Fizjoterapia może pomóc poprawić zdolności motoryczne i zapobiec pogorszeniu się problemów ruchowych z czasem. Może również pozwolić dzieciom z MP na uzyskanie większej niezależności w codziennych czynnościach.

PRZYCZYNY MÓZGOWEGO PORAŻENIA DZIECIĘCEGO (MPD)

Przyczyną MPD jest zwykle kilka współistniejących czynników, które mogą wystąpić w okresie przedporodowym, okołoporodowym oraz poporodowym.

Do czynników ryzyka wystąpienia mózgowego porażenia dziecięcego należą m.in.

 • czynniki genetyczne,
 • niedotlenienie okołoporodowe,
 • niska masa urodzeniowa,
 • przedwczesny poród.

OBJAWY I RODZAJE MÓZGOWEGO PORAŻENIA DZIECIĘCEGO (MPD)

Mózgowe porażenie dziecięce może charakteryzować się różnymi objawami, ponieważ przebieg choroby zależy od tego, która część mózgu uległa uszkodzeniu.

Mimo, że przywrócenie sprawności w porażonym obszarze jest niemożliwe, ośrodkowy układ nerwowy ma zdolność tworzenie nowych połączeń między neuronami, jest to tzw. neuroplastyczność.

Charakterystyczne objawy mózgowego porażenia dziecięcego to:

 • zaburzenia w poruszaniu się,
 • zaburzenia mowy,
 • zaburzenia umysłowe,
 • drgawki i padaczka.

JAKIE SĄ CELE FIZJOTERAPII PACJENTÓW Z MPD?

rehabilitacja korekcyjna wad postawy warszawa

Celem fizjoterapii jest zwiększenie funkcji motorycznych brutto lub maksymalizacji funkcjonalną kontrolę nad ciałem poprzez szkolenia.

Na skutek uszkodzenia centralnego układu nerwowego występują różne reakcje organizmu. Dotyczą między innymi układu mięśniowego wywołując wzmożone napięcie mięśni, spastyczność. Może ona pojawić się nawet, jeżeli początkowo była obecna wiotkość. Do takich sytuacji najczęściej dochodzi po poważnym urazie, udarze lub u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym. Duże znaczenie ma podjęcie odpowiedniej rehabilitacji w określonych częstotliwościach o odpowiedniej długości i z właściwym natężeniem.

Fizjoterapia może:

 • poprawić dotychczasowe zdolności motoryczne pacjentów i pomóc im rozwinąć nowe
 • uczyć postawy i umiejętności ruchowych
 • zapewnić wsparcie przy siedzeniu, ruchu i mobilności
 • pomagają wzmocnić mięśnie
 • zmniejszyć ból
 • wspierać udział w zajęciach sportowych, rekreacyjnych i rekreacyjnych

JAK FIZJOTERAPEUCI OCENIAJĄ PACJENTÓW?

Po wstępnej diagnozie MPD lekarz kieruje dziecko do fizjoterapeuty. Każde dziecko z MPD będzie miało inne potrzeby, dlatego fizjoterapeuta dokonuje dokładnej oceny, badając historię medyczną dziecka i przeprowadzając serię badań obserwacyjnych . Testy te oceniają różne aspekty stanu dziecka, takie jak siła fizyczna, zakres ruchu, wytrzymałość, integralność stawów, oddychanie, postawa, elastyczność i równowaga.

Fizjoterapeuta może również wziąć pod uwagę wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)   międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia – dokument w wersji dla dzieci i młodzieży (ICF-CY) , który ma na celu ocenę takich zagadnień jak napięcie i siła mięśni, kontrola motoryczna, codzienne działania, jakość życia i wpływy zewnętrzne, takie jak interakcje rodzinne.

Na podstawie wyników przygotowywany jest plan opieki i wyznaczane są cele do poprawy.

CO DZIEJE SIĘ PODCZAS SESJI FIZJOTERAPEUTYCZNEJ?

Sesja fizjoterapeutyczna może odbywać się w Centrum Rehabilitacji Rehasanka w Warszawie w specjalnej sali lub w domu pacjenta.

Typowe ćwiczenia obejmują te, które pomagają poprawić kontrolę mięśni, opanować spastyczność i zapobiegać napinaniu mięśni. Ćwiczenia skupiające się na siedzeniu, klęczeniu i staniu mogą poprawić postawę. Fizjoterapeuci mogą wykonywać specjalne ćwiczenia dla niemowląt, aby poprawić ich mobilność.

Fizjoterapeuta może korzystać ze sprzętu wspomagającego lub środków ułatwiających poruszanie się, takich jak szelki, opatrunki, szyny i wkładki do butów, aby pomóc w terapii. Badania wykazały, że techniki takie jak terapia ruchowa wywołana ograniczeniami (CIMT) mogą być skuteczne w poprawie ruchu kończyn górnych. Fizjoterapeuci mogą stosować stymulację elektryczną w celu poprawy funkcji chodu i kończyn, chociaż badania wykazały, że przyrosty funkcjonalne są minimalne.

Fizjoterapeuta może również zalecić ćwiczenia równowagi i postawy, a także rozciąganie, które można wykonywać w domu, szkole lub w pracy.

JAKA JEST ROLA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW W FIZJOTERAPII DZIECI?

Rodzice i opiekunowie odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu powodzenia fizjoterapii. Rodzina i przyjaciele stanowią ważny system wsparcia dla dziecka. Fizjoterapeuci ściśle współpracują z rodzicami, opiekunami i opiekunami, ucząc ich sposobów upewnienia się, że dziecko jest w stanie prawidłowo wykonywać zalecone ćwiczenia.

Niezbędna jest ciągła interakcja rodziców z dzieckiem i pozytywne informacje zwrotne podczas wykonywania codziennych czynności i ćwiczeń.

rehabilitacja niemowląt warszawa ursus

rehabilitacja niemowląt warszawa ursus

LECZENIE MPD TOKSYNĄ BOTULINOWĄ A FIZJOTERAPIA

Nieodpowiedni proces rehabilitacji może pogłębiać ograniczenie ruchomości stawów. Pomimo osiągnięcia oczekiwanego rezultatu po odbytej wizycie u fizjoterapeuty często ciężko jest utrzymać efekt terapii.  Często w takiej sytuacji wykorzystywana jest terapia z wykorzystaniem ostrzykiwania toksyną botulinową, po której musi pojawić się odpowiednia fizjoterapia.

Toksyna botulinowa powoduje zahamowanie pojawiającego się napięcia mięśnia i dochodzi do rozkurczu. Dodatkowym efektem jest również zmniejszenie dolegliwości bólowych mięśni, bóli migrenowych oraz zmniejszenie wydzielania potu. Poza niezwłoczną odpowiednio przeprowadzoną rehabilitacją często niezbędne jest zaopatrzenie ortopedyczne podtrzymujące efekt sesji terapeutycznej.

Najlepsze efekty u dzieci z mózgowym porażeniem mięśniowym można uzyskać rozpoczynając podawanie botuliny między 2-6 rokiem życia. Brak podjęcia fizjoterapii może zakończyć się nawet pogorszeniem stanu i dać docelowo efekt gorszy niż przed podaniem botuliny, dlatego tak ważne jest, aby dzieci z mózgowym porażeniem rozpoczęły współpracę z fizjoterapeutą w odpowiednim czasie.

Leczenie trwa kilka lat, natomiast jego skuteczność jest bardzo wysoka. Znacząca poprawa występują u ponad 90 procent pacjentów. Nie daje skutków ubocznych ani pogorszenia stanu.

W Centrum Rehabilitacji Rehasanka możliwa jest współpraca z doświadczonym fizjoterapeutą w sytuacji, kiedy u dziecka została podana toksyna botulinowa.

Dlaczego rehabilitacja dzieci z porażeniem mózgowym w Centrum Rehabilitacji Rehasanka w Warszawie

rehabilitacja dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym

rehabilitacja dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym

Stosujemy własne podejście terapeutyczne, które samo w sobie obejmuje techniki kliniczne oraz specyficzne elementy podejścia terapii Bobath oraz integracji sensorycznej. Istotną postawą i filozofią podejścia rehabilitacyjnego w naszym Centrum Rehabilitacji jest danie każdemu dziecku szansy na normalny rozwój, niezależnie od stopnia uszkodzenia mózgu. Wierzymy, że jest to możliwe nawet przy bardzo poważnych uszkodzeniach, jeśli rehabilitacja zostanie podjęta na czas (dla dzieci z największym odchyleniem od prawidłowego rozwoju rehabilitację należy rozpocząć przed trzecim miesiącem życia skorygowanego wieku).

Naszym najwyższym celem jest zdrowe dziecko. W przypadkach, gdy szkody są poważne i szanse są bardzo małe, powiedzmy 1%, zgodnie z naszym podejściem rehabilitacyjnym, robimy wszystko, aby osiągnąć chociaż ten 1%. Prawdą jest również coś przeciwnego, łagodne odchylenia od normalnego rozwoju często samoistnie korygują się; jednak wymagana jest wczesna i staranna rehabilitacja, aby dzieci, które mogą być całkowicie zdrowe, nie znalazły się w małym odsetku tych, które nie mają szczęśliwego wyniku.

Cały rozwój od dzieciństwa do dorosłości jest dla osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym szansą na rozwijanie i usprawnianie zaburzonych funkcji. Przy wsparciu rodziców oraz specjalistów z naszego Centrum Rehabilitacji w Warszawie, chory ma szansę zbudować poczucie własnej wartości i realizować swoje cele.

Więc jeżeli Ty i Twoje dziecko zmagacie się z dziecięcym porażeniem mózgowym i szukacie miejsca, które  Wam pomoże, śmiało zadzwońcie już dzisiaj.