gabinet rehabilitacji

regulamin

 1. Do korzystania z gabinetów rehabilitacji uprawnione są wyłącznie osoby, które:
 • mają założoną kartę Pacjenta w Przychodni Rehasanka,
 • nie mają przeciwskazań do wykonania ćwiczeń fizycznych,
 • stawiły się na rehabilitację zgodnie z terminem ustalonym w Recepcji,
 • pisemnie potwierdziły zapoznanie się z Regulaminem i uregulowały należne płatności w Recepcji.
 1. Osoby poniżej 16. roku życia powinny stawić się na rehabilitację wraz z rodzicem/ opiekunem prawnym. W przypadku osób w wieku 16-18 lat konieczne jest okazanie w Recepcji podczas pierwszej wizyty pisemnego zezwolenia rodzica/opiekuna prawnego na udział w rehabilitacji.
 2. Pacjent może przebywać w gabinecie do rehabilitacji i korzystać z jej wyposażenia wyłącznie pod nadzorem fizjoterapeuty.
 3. Osoby z problemami zdrowotnymi powinny powiadomić o nich swojego fizjoterapeutę przed przystąpieniem do zajęć. Fizjoterapeuta, mając na względzie zdrowie Pacjenta, może odmówić mu rozpoczęcia lub kontynuowania zajęć. W takim przypadku Pacjent ma prawo skorzystać
  z wykupionej rehabilitacji w innym terminie.
 4. Przychodnia Rehasanka nie ponosi odpowiedzialności za urazy i inne następstwa zdrowotne powstałe w wyniku wykonania ćwiczeń niezgodnie z zaleceniami fizjoterapeuty lub będące konsekwencją problemów zdrowotnych nie ujawnionych wcześniej lekarzowi lub fizjoterapeucie.
 5. Pacjent powinien posiadać ręcznik i strój umożliwiający swobodny dostęp do części ciała, która będzie rehabilitowana: koszulka bez rękawów – bark, krótkie spodenki – kolano, luźny strój sportowy – kręgosłup. Pacjent powinien mieć buty na zmianę. Szczegółowe informacje dostępne
  są w Recepcji lub u Fizjoterapeuty.
 6. Przychodnia Rehasanka nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione w sali ćwiczeń lub w szatni.
 7. Wszystkie urządzenia do ćwiczeń powinny być wykorzystane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 8. Osoby naruszające porządek lub przepisy Regulaminu mogą zostać usunięte z gabinetów lub sali ćwiczeń.

Warszawa Ursus 02.01.2019