prądy diadynamiczne

Zastosowanie terapii prądami diadynamicznymi

prądy diadynamiczne warszawa ursus

prądy diadynamiczne warszawa ursus

Są to innej formy stymulacji elektrycznej stosowane w fizykoterapii – różni się znacznie w zależności od kraju. Jest na przykład stosunkowo rzadko stosowany w Wielkiej Brytanii, podczas gdy w Europie kontynentalnej mają silniejsze poparcie.

Większość ludzi uważa, że ​​jest to znacznie bardziej niewygodne niż inne formy stymulacji elektrycznej (np. TENS), co wynika z długiego czasu trwania „pulsów”.

Jest to  jednofazowy prąd pulsacyjny  opracowany w latach 50. XX wieku i przypisany Bernardowi (francuski dentysta). Częstotliwość nośna jest falą sinusoidalną, działającą przy 50 Hz (lub 60 Hz w USA), która jest następnie rektyfikowana (pełna fala lub półfala). Powstałe jednofazowe impulsy trwają 10 ms (milisekund). Na poniższym schemacie MF jest rektyfikacją półfalową, która dostarczy 50 impulsów na sekundę, dostarczając 10 ms impulsów w odstępie 10 ms. DF jest prostowaniem pełnofalowym, zapewniającym 100 impulsów na sekundę, z których każdy będzie miał taki sam czas trwania (10 ms), ale z zerowym interwałem interpolacji.

Bardziej złożone wzorce (CP i LP) pochodzą z pewnych manipulacji tymi dwoma przebiegami bazowymi.

Biorąc pod uwagę długi czas trwania impulsu, niewygodny charakter stymulacji i minimalne specyficzne badania, trudno jest ustalić rzeczywistą przewagę nad jakimkolwiek innym rodzajem stymulacji elektrycznej przy równoważnych częstotliwościach impulsu.

Skróty użyte dla tych różnych prądów odnoszą się do oryginalnych francuskich terminów:  MF  = fixe jednofazowe:  DF  = fixe dwufazowe: CP  = uprzejme okresy :  LP  = długie okresy  .

Badanie Can i wsp. (2003) porównało TENS z terapią diadynamiczną dla grupy pacjentów z bólem rzepkowo-udowym, wykazując, że obie terapie były skuteczne (pod względem leczenia bólu), ale nie było między nimi istotnej różnicy.

Niestety większość standardowych tekstów dotyczących elektroterapii opisuje tę terapię w bardzo powierzchowny sposób, a znaczna część literatury nie jest łatwo dostępna w języku polskim.

Rehasanka Centrum Fizykoterapii – prądy diadynamiczne Warszawa Ursus

Zapraszamy na konsultację.