Jak zostać fizjoterapeutą?

Jak zostać fizjoterapeutą? Dowiesz się o tym z naszego artykułu!

Po lekarzach i pielęgniarkach fizjoterapeuci są najczęściej wybieranym zawodem medycznym w Polsce. Ma to związek z tym, że nie leczą oni wyłącznie schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego, ale pomagają również odzyskać sprawność także w przypadku schorzeń innych części ciała.

Wybór zawodu to jedna z najpoważniejszych decyzji, jaką podejmuje człowiek w swoim życiu. Wybór wykonywanego zawodu ma niezmiernie duże znaczenie dla naszej przyszłości finansowej, ale i też związanej z komfortem psychicznym i fizycznym. Co prawda, praca powinna przynosić pieniądze, ale bez wątpienia też satysfakcję i pewien rodzaj szczęścia i zadowolenia. Zawód fizjoterapeuty, zaraz po lekarzu i pielęgniarce to jeden z popularniejszych zawodów medycznych. Nic dziwnego, codziennie doznajemy różnych urazów, które następnie powinny być opracowane przez specjalistę. Jak więc zostać fizjoterapeutą?

Fizjoterapia – zawód nie dla każdego

Niestety nie każda osoba może zostać fizjoterapeutą. Należy pamiętać, że jest to zawód, który wymaga codziennego kontaktu z pacjentem. W związku z tym decydując się na ten rodzaj działalności, powinieneś być osobą empatyczną, cierpliwą oraz odporną na różnego rodzaju stresujące sytuacje. Odwiedzający Ciebie pacjenci będą różnie reagować na swoje dolegliwości oraz wskazówki, których im udzielisz. Ponadto proces wychodzenia ze schorzenia może być dla pacjenta irytujący. Zadaniem fizjoterapeuty jest opracowanie zadań i ćwiczeń w ten sposób, by pacjent chciał kontynuować terapię i nie poddawał się. Przy tym ważne są również umiejętności psychologiczne fizjoterapeuty, który będzie umiał zmobilizować pacjenta do dalszej pracy.

Dodatkowo fizjoterapeuta bezwzględnie musi być osobą sprawną fizycznie. Jest to szczególnie ważne w momencie opracowywania i tym samym pokazywania różnych ćwiczeń niezbędnych w fizjoterapii. Ponadto, na co dzień pracuje z ludźmi ograniczonymi ruchowo, którym powinien nieść fachową pomoc.

Jak zostać fizjoterapeutą bez studiów?

Przepisy prawne wskazują jednoznacznie, że fizjoterapeutą może być osoba, która ukończyła studia wyższe w tym kierunku. Natomiast przed wejściem w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, wystarczył tytuł zawodowy technika fizjoterapii po ukończeniu szkoły policealnej. Jedno jest pewne, ukończenie samych studiów jest niewystarczające w tym zawodzie. Fizjoterapeuta musi uczestniczyć w szkoleniach i warsztatach, by pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności praktyczne.

W naszym kraju zawód fizjoterapeuty uregulowany jest przepisami prawnymi zawartymi w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25 września 2015 r. Na mocy tej ustawy wprowadzono również Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów.

Jak zostać fizjoterapeutą – studia

Na podstawie aktualnych przepisów prawa, kształcenie przyszłych fizjoterapeutów odbywa się wyłącznie na poziomie studiów wyższych I stopnia (studia licencjackie) oraz II stopnia (studia magisterskie) lub 4-letnich podyplomowych studiów specjalistycznych. Studia dla fizjoterapeutów prowadzone są najczęściej w Akademiach Wychowania Fizycznego lub na Uniwersytetach Medycznych i można ukończyć je zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych. W przypadku 4-letnich podyplomowych studiów specjalistycznych – można realizować je po uzyskaniu tytułu magistra i spełnieniu wymogów CMKP. Po ukończeniu studiów podyplomowych trzeba zdać jeszcze egzamin PESoZ przed komisją Centrum Egzaminów Medycznych. W efekcie uzyskuje się tytuł specjalisty fizjoterapii. Oczywiście istnieje również możliwość rozwoju naukowego w tym obszarze. Niektóre uczelnie wyższe umożliwiają zdobycie stopni naukowych w dziedzinie fizjoterapii: doktora, doktora habilitowanego czy profesora.

Same studia nie są gwarantem posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Studia są swojego rodzaju furtką do dalszego kształcenia. Fizjoterapia to dziedzina nauki która wymaga ciągłego dalszego kształcenia podczas licznych kursów szkoleniowych oraz specjalistycznych studiów podyplomowych.

Gdzie studiować fizjoterapię?

Na terenie Polski funkcjonuje wiele szkół wyższych, kształcących w kierunku fizjoterapia. Podejmując decyzję o podjęciu tego wyzwania, należy wziąć pod uwagę wiele czynników: lokalizację szkoły wyższej, możliwości edukacyjne szkoły, ofertę dydaktyczną oraz indywidualne predyspozycje. Nie bez znaczenia pozostaje również opinia o danej szkole. Na studiach zdobywa się dużo wiedzy teoretycznej w zakresie: anatomii człowieka, terapii manualnej, fizykoterapii, masażu leczniczego, fizjoterapii ogólnej, psychologii, metod specjalnych fizjoterapii, fizjoterapii klinicznej, aktywności ruchowej adaptacyjnej czy sportu osób niepełnosprawnych. Natomiast umiejętności praktycznych nabyć można podczas praktyk, oferowanych w różnych placówkach: szpitalach, przychodniach, klinikach, ośrodkach rehabilitacyjnych czy szkołach.

Podsumowanie

Zawód fizjoterapeuty nie należy do najłatwiejszych profesji. Wymaga gruntownej wiedzy oraz rozważnego podejścia podczas nauki. Od samych kandydatów wymaga nie tylko odpowiednich cech osobowościowych, wytrwałości podczas studiów, lecz również nieustannego dokształcania się po studiach, ponieważ fizjoterapia jest rozwojową dziedziną, trzeba być na bieżąco z nowościami. Sama praca może przynieść jednak sporo satysfakcji.