Stale rośnie świadomość, że pomóc pacjentom w osiągnięciu optymalnego zdrowia trzeba zwrócić się zarówno do jego ciała, jak i umysłu. Aby spojrzeć na pacjenta wraz z jego całą historią nie tylko przez pryzmat bolącego miejsca, ale także w sferze jego uczuć, odczuć i emocji, w tym np. stresu.

Jak to wygląda w praktyce, jak to się dzieje?

fizioterapia holistyczna

fizioterapia holistyczna

“Potrzeba leczenia całego pacjenta wykracza daleko poza jego zdrowie.” dr. Dan Rhon

Nowoczesna koncepcja całościowej opieki zdrowotnej narodziła się w amerykańskiej armii i była oparta na współpracy wielu specjalistów takich jak chirurdzy, psychologowie, dietetycy terapeuci medycyny ciała i pedagogowie zdrowia. Wszystko to po to aby rozwijać i utrzymywać, zdrowe zachowania personelu wojskowego – wraz z „zbroją umysłową”, aby zwiększać skuteczność operacyjną i sił zbrojnych.

Przewlekłe choroby i urazy, których można uniknąć i zapobiec im wcześniej, są obecnie największą przyczyną śmierci. Wynika to częściowo z tego, że pracownicy służby zdrowia często nie są szkoleni w zakresie zapobiegania i medycyny holistycznej.

Co tak naprawdę oznacza „medycyna holistyczna oraz fizioterapia holistyczna?

Według American Holistic Health Association (AHHA) to sztuka i nauka uzdrawiania dotyczy całej osoby – ciała, umysłu i ducha. Praktyka łączy konwencjonalne i alternatywne terapie w celu zapobiegania i leczenia chorób – a co najważniejsze w celu promowania optymalnego zdrowia.

Medycyna holistyczna jest czasami określana jako medycyna integracyjna, czyli opieka zdrowotna która często łączy konwencjonalne i uzupełniające się podejścia w sposób skoordynowany przez pracowników medycznych. Podkreśla holistyczne, ukierunkowane na pacjenta podejście do opieki zdrowotnej i dobrego samopoczucia …

Czy fizykoterapia pasuje do medycyny holistycznej i odwrotnie?

W USA gdzie nowoczesna medycyna holistyczna miała swój początek to zintegrowane podejście wykroczyło obecnie daleko poza wojsko. Według American Hospital Association (AHA) w 2010 r. 42% uczestniczących szpitali oferowało 1 lub więcej terapii uzupełniających lub alternatywnych. Najważniejsze wymieniane świadczenia ambulatoryjne to terapia fizjoterapeutyczna, masaż i ćwiczenia, akupunktura i fizykoterapia.

Jak więc koncepcja opieki nad całym pacjentem przekłada się na praktykę fizjoterapii?

Istnieje wiele różnych poziomów złożoności –  Fizjoterapia to nie tylko jedna rzecz odizolowana od wszystkiego innego. Jako licencjonowani pracownicy medyczni często boimy się wyjść poza utarte schematy. Pracownicy kliniczni często obawiają się, że muszą być ekspertami w każdej dziedzinie, a to duży błąd, gdyż oznacza to tylko tyle, że ​​muszą być w stanie sprawdzić i zidentyfikować problem, a potem podobnie jak w każdym innym przypadku skierować pacjenta do odpowiedniego specjalisty.

Coraz częściej lekarze i pracownicy medyczni kładą duży nacisk na modyfikację stylu życia taką jak odżywianie, psychologia zdrowia, relaks oraz najważniejszą w dzisiejszych czasach bolączkę zwiększenie ilości ruchu i ćwiczeń fizycznych ale wyłącznie gdy będą wykonywane bezpiecznie.

Istnieje wiele ćwiczeń, które możemy zaoferować pacjentom.

Powodów, dla których powinni oni ćwiczyć, jest wiele, ale przede wszystkim w perspektywie krótkoterminowej staramy się poprawić skuteczność ich leczenia i zminimalizować negatywny wpływ, jaki ich leczenie może mieć na ich zdrowie, dobre samopoczucie, jakość życia i funkcjonowanie fizyczne.

Poza bezpośrednimi celami terapii ( z którymi zgłaszają się do nas pacjenci ) chcemy aby nasi klienci traktowali ćwiczenia i ruch jak lek – standardową część ich planu opieki i życia – w celu zmniejszenia ryzyka nawrotu, zmniejszenia ryzyka skutków ubocznych leczenia i ochrony ich przed innymi chorobami w tym przewlekłymi.

Dla nas Fizjoterapeutów pracujących w ujęciu holistycznym leczenie całego pacjenta nie jest satysfakcjonujące tylko dla pacjenta, daje również naszym zaangażowanym pracownikom drugie życie i satysfakcję z dobrze wykonywanej pracy.

Rzeczywiste narzędzia, których używam w Centrum Rehabilitacji Rehasanka w Warszawie Ursus w swojej praktyce, są ogromne. Obejmują wszystko, od treningu personalnego po wkładki ortopedyczne, przez różnego rodzaju terapie, masaże i analizy. Każdemu pacjentowi w rozmowie staramy się podawać zalecenia, które naszym zdaniem pomogą pacjentom. Ale ostatecznie to pacjent sam dokonuje wyboru i jest całkowicie odpowiedzialny za efekty pracy oraz swoje wybory, szczególnie te związane bezpośrednio ze stylem życia.

Jak zacząć?

Wielu ludzi uważa, że ​​całościowe elementy opieki zdrowotnej znajdują się poza ich zasięgiem, mimo że większość zgodzi się, że podejście multidyscyplinarne jest dobre. Wiele osób po prostu nie wie, jak to w praktyce zastosować i do kogo się zgłosić.

Dajemy Państwu niesamowitą okazję, aby móc pomyśleć o zmianie stylu życia i zasadach od pierwszego spotkania.

Zapraszamy na darmową konsultację, nasi Fizjoterapeuci mają doświadczenie i wiedzę, aby być Państwa trenerem personalnym – dawać przykład i pracować nad tym holistycznym podejściem do zdrowia nie tylko w aspekcie bolącego miejsca, ale także w aspekcie całego organizmu.