elektrostymulacja

Zmieniająca się natura elektrostymulacji

elektrostymulacja warszawa ursus

elektrostymulacja warszawa ursus

Mimo że elektrostymulacja jest częścią praktyki fizjoterapeutycznej i tym samym fizykoterapii od wczesnych dni, jej dostarczanie uległo znacznej zmianie i nadal tak się dzieje. Najpopularniejsze metody stosowane obecnie są pod wieloma względami zupełnie odmienne od tych sprzed 60 lat lub więcej, choć oczywiście opierają się na tych samych zasadach. Współczesna praktyka elektroterapii musi być oparta na dowodach i odpowiednio stosowana. Zastosowany we właściwym miejscu, we właściwym czasie i z właściwego powodu, ma fenomenalną skuteczność. Zastosowane nierozsądnie albo nie przyniesie żadnego pożytku, albo może pogorszy sprawę – tak jak w przypadku każdej innej terapii. Umiejętność praktyka stosującego elektroterapię polega na podjęciu właściwej decyzji klinicznej, która metoda i kiedy zastosować, oraz na wykorzystaniu najlepszych dostępnych dowodów przy podejmowaniu tej decyzji.

Baza dowodów na poparcie stosowania metod elektroterapii jako elementu praktyki jest obszerna, pomimo popularnych twierdzeń, że „agentom” brakuje dowodów. W niewielu przypadkach metoda elektroterapii stosowana w izolacji jest najbardziej skuteczną interwencją. Dowody wykorzystane w ramach pakietu opieki są mocne i potwierdzają.

W tym kontekście termin „elektroterapia” jest używany w najszerszym tego słowa znaczeniu. Ściśle mówiąc, niektóre modalności (na przykład ultradźwięki i laser) nie należą ściśle do grupy „elektroterapii” (ponieważ nie dostarczają prądu elektrycznego), dlatego niektóre władze wolą termin „elektrofizycy” (EPA), który obejmowałby szerszy zakres. W niniejszej dokumentacji będą stosowane zarówno terminy „elektroterapia”, jak i elektrofizycy (EPA), ale oczekuje się, że przejście do terminu elektrofizjologia jest zarówno właściwe, jak i nieuniknione (Watson, 2010).

Rehasanka Centrum Fizykoterapii – elektrostymulacja Warszawa Ursus

Zapraszamy na konsultację.