rehabilitacja pochodzi od łacińskiego zwrotu habilitas oznacza zręczność, sprawność a przedrostek re oznacza zwrotność.

trzeba wiedzieć że zagadnienie rehabilitacji zawiera się trzy kierunki: kinezyterapia, fizykoterapia, masaż.

Kinezyterapia przede wszystkim obejmuje całość zagadnień związanych z leczeniem ruchem. Podstawą jej są ćwiczenia o charakterze leczniczym, czyli gimnastyka lecznicza. Ruch jako środek leczniczy ma zdolność oddziaływania na wszystkie narządy naszego organizmu. Głównym wskazaniem do zastosowania ruchu jako środka leczniczego jest stwierdzenie upośledzenia sprawności fizycznej, jeśli jest to możliwe w danym schorzeniu, lub maksymalnej sprawności fizycznej w przypadkach schorzeń przewlekłych i pozostawiających pewne zmiany nieodwracalne. Kinezyterapia jest podstawą rehabilitacji leczniczej. W całokształcie procesu rehabilitacyjnego chorego kinezyterapia jest zazwyczaj tą fazą leczenia usprawniającego, która przez przywrócenie choremu sprawności fizycznej daje podstawy do dalszej rehabilitacji, tj. zawodowej i społecznej.

Fizykoterapia natomiast, to przede wszystkim dział lecznictwa, w którym stosuje się występujące w przyrodzie naturalne czynniki fizyczne, takie jak czynniki termiczne, promieniowanie Słońca oraz czynniki fizyczne wytworzone przez różnego rodzaju urządzenia. Do rehabilitacji fizykoterapii zalicza się również niektóre działy leczenia uzdrowiskowego np. balneoterapię i klimatoterapię.

W rehabilitacji stosuję się najczęściej masaż leczniczy rehabilitacyjny, którego używa się w celach poprawy ogólnej kondycji& tkanek, złagodzenia bólu. Spośród wielu rodzajów masaży w rehabilitacji wykonuje się masaż klasyczny, w którym zawarte są podstawowe klasyczne techniki masażu, oraz niekiedy masaż segmentarny, gdzie technika jest bardziej skomplikowana i odnosi się do oddziaływania na konkretne obszary ustroju ludzkiego.

Zapraszamy do naszej przychodni rehabilitacja ursus

Wpisy

kinezjologia stosowana