fizjoterapia dla nas to przede wszystkim integralna część obszaru nauk medycznych. Po pierwsze jest to nauka o metodach leczenia środkami naturalnymi, opartymi na różnych formach energii fizycznej, występującej w środowisku człowieka, takich jak ruch, bodźce termiczne, kinetyczne, mechaniczne, elektryczne, świetlne oraz chemiczne. Według definicji Światowej Konfederacji Fizjoterapii (World Confederation for Physical Therapy – WCPT) “Fizjoterapia” oznacza świadczenie usług wobec jednostek lub populacji osób, mających na celu rozwijanie, utrzymywanie i przywracanie im maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych. Nasze usługi mogą być świadczone tylko przez fizjoterapeutów, lub pod ich kierunkiem i nadzorem. WCPT jasno określa, że w ramach swoich usług fizjoterapeuta posiada kompetencje do badania, oceniania, ewaluacji, diagnozy funkcjonalnej, prognozy, programowania postępowania, a także przeprowadzenia powtórnej oceny pacjenta na potrzeby prowadzonego procesu terapeutycznego.

Przede wszystkim zapraszamy do najlepszych fizjoterapeutów.
Zapraszamy rehabilitacja warszawa ursus

Wpisy

rehabilitacja po covid

Hipermobilność stawów

Rehabilitacja po operacji

kinezjologia stosowana