psycholog dziecięcy ursus

Eliza Dworakowska
psycholog dziecięcy ursus

Psycholog dziecięcy, psycholog rodzinny

Ukończyłam psychologię kliniczną na Uniwersytecie Warszawskim, jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od wielu lat jestem związana pracą konsultacyjną i doradczą z dziećmi, młodzieżą i rodzicami w poradni psychologiczno – pedagogicznej, gdzie także diagnozuję stosując różnorodne techniki i testy.

Ukończyłam podyplomowe studia Wczesnej Interwencji na APS-ie z wynikiem bardzo dobrym. Jestem też trenerem po Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego, doradcą zawodowym oraz terapeutą integracji sensorycznej (certyfikowany terapeuta SI PSTiS). Mam doświadczenie w pracy biegłego sądowego (III kadencja). Zwracam uwagę na tematy związane ze zdrowym odżywianiem, aktywnością ruchową, dobrym relacjami w rodzinie i sferą najbliższego rozwoju. Mam celne „oko diagnostyczne”, potrafię wyłowić z wielu szczegółów to, co kluczowe w ocenie sytuacji i zaproponować różne sposoby pomocy. Od wielu lat pracuję z dziećmi i dorosłymi w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w prywatnych placówkach, szkolę kuratorów zawodowych, nauczycieli i inne grupy społeczne. Interesuje mnie przede wszystkim skuteczna pomoc w zmianie aktualnej sytuacji małego czy dużego człowieka, poprawa jego jakości życia. Cechuje mnie duża życzliwość i zrozumienie pacjenta, troska o niego, ogląd jego sytuacji z różnych stron oraz umiejętność dostrzeżenia mocnych stron klienta oraz zachęcanie do wykorzystania ich. Jestem wytrwała i dociekliwa w dochodzeniu do przyczyn trudności klienta, często poszerzam proces diagnostyczny o te elementy, które pozwolą uzyskać odpowiedź na pytanie, dlaczego coś się wydarzyło, czy wydarza. Dzięki temu pomoc udzielana przez mnie jest kompleksowa i szeroka.

Dodatkowe wykształcenie:

➡️Ukończenie dwustopniowego szkolenia w wymiarze 188 godzin i zdaniu egzaminu uprawniającego do przeprowadzania diagnozy, planowania i przeprowadzania terapii integracji sensorycznej
➡️Studia podyplomowe „Wczesna interwencja – pomoc dziecku i rodzinie w zakresie wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz opieki nad małym dzieckiem”
➡️Studia podyplomowe – „Poradnictwo zawodowe”
➡️Studia podyplomowe – „Od badań mózgu do praktyki psychologicznej”
➡️Terapeuta integracji sensorycznej II stopnia, PSTiS,
➡️Studia podyplomowe – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w ramach EFS
➡️Uprawnienia diagnostyczne – „Skala Inteligencji Stanford-Binet 5”
➡️Szkolenie specjalistyczne z zakresu wstępnej diagnozy dysleksji rozwojowej z użyciem „Baterii metod diagnozy przyczyn trudności szkolnych u dzieci ośmioletnich”
➡️Szkolenie „Systemowej terapii rodzin” – funkcjonowanie systemu rodzinnego, sposobu rozumienia symptomów oraz umiejętności prowadzenia rozmowy terapeutycznej z rodziną
➡️„KOPR – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9. r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci”
➡️„Obserwacja kliniczna w ujęciu fizjoterapeutycznym”

Zapraszam serdecznie na konsultację.

mgr psychologii Eliza Dworakowska

psycholog dziecięcy ursus